Piceri

Murrat Terbaci Vlorë, Albania
Hours: Open today Cdo dite 8:00-23:00
+355 +355 69 944 2470
Rruga Murat Tërbaçi, Vlorë
+355 +355 69 440 4989
Skelë-Uji i Ftohtë, Vlorë, Albania
Hours: Open today Monday 11AM–11PM
Tuesday 11AM–11PM
Wednesday 11AM–11PM
Thursday 11AM–11PM
Friday 11AM–11PM
Saturday 11AM–11PM
Sunday 11AM–11PM
+355 +355 69 651 9647