Fabrika Aluminit

Ish-ushqimorja, Vlorë, Albania
+355 3 342 04 20/1

Business Description:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Fabrik

Firma Vlora Alumin me një përvojë 12 vjeçare, operon në importin, lyerjen dhe tregtimin e profileve të aluminit. Vlora Alumin ofron për tregun lyerje profilesh me një shumllojshmëri ngjyrash Ral,imitime druri me film dhe woodall( bojë mbi bojë). Gjithashtu prodhojne grila dhe panele të llojeve të ndryshme. Kompania është çertifikuar sipas Komunitetit Europian me standartin ISO 9001:2008

Web                                                          Rezervo

Other Information:

Fabrika Alba Shoes

Lagjia 11 Janari Vlore Albania
+355 696006222

Business Description:

Our Channels:

   

Categoty: Factories

Factory Alba Shoesabrika is a new investment, another success story for Vlorë and Albania. He has invested 3.5 million euros for this plant and has employed 800 girls and women with the goal of increasing this number to 1400 in the future. Alba Shoes is a 20 year old Albanian company.

The firm produces high quality footwear, and exports it to 12 countries around the world.

Web                                                             Rezervo

Other Information: